Tero Leponiemi: ”Olennaista on hahmottaa, miltä asiat näyttävät ja tuntuvat asiakkaan näkökulmasta.”

Miten liikkumisen muutosta ja mahdollisuuksia tulisi lähestyä kuluttajan näkökulmasta? Kuinka rakennamme asiakaskokemusta niin, että kehittyvä palvelukenttä näyttäytyy kuluttajalle mahdollisimman yksinkertaisena ja toimivana? AKL Tech Dayssä LAB-ammattikorkeakoulun osaamispäällikkö Tero Leponiemi lähestyy liikkumisen muutosta ja mahdollisuuksia kuluttajan näkökulmasta. Puheenvuorossaan hän tuo esille palvelumuotoilun tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen liittyvän osaamisen ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä. – Palvelumuotoilu on nyt niin sanotusti […]