Iiro Wennberg: ”On tärkeä ymmärtää, miten eri akkurakenteet käyttäytyvät mahdollisessa tulipalotilanteessa.”

Ajoneuvoissa käytettävät akkupaketit ovat turvatestattuja tuotteita, joiden kuuluu käyttäytyä tulipaloissa tietyllä tavalla, korostaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen palomies Iiro Wennberg. AKL Tech Day -tapahtumassa Wennberg käsittelee korkeajänniteakkupaloja ajoneuvoissa ja puhuu niiden palokäyttäytymisestä. – Akkupalon tunnistaminen on hyvin olennaista pelastuslaitoksen näkökulmasta. Meidän on tärkeä ymmärtää se, miten eri akkurakenteet käyttäytyvät mahdollisessa tulipalotilanteessa, koska tämä helpottaa sammutustoimintaa, Wennberg painottaa. – Puheenvuorossani […]

Mikko Kittelä: Koriteknologiassa ajoitus on kaikki kaikessa

Auton koriteknologia on hienojakoinen järjestelmä, jossa jokaisen osa-alueen on toimittava yhteen millisekunnin tarkkuudella. AKL Tech Dayssä käytännönläheisen näkökulman koriteknologiaan tarjoaa Asiantuntijatehdas Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kittelä. Kittelä on useamman automerkin valtuuttama kouluttaja ja matkustaa usein maailmalla uusimman tiedon perässä. Työpajassa hän tuo esille korirakenteen vaurion määrittämisessä, liitos- ja työmenetelmissä sekä työlaitteissa huomioitavia seikkoja. – Auton kori on […]

Vielä ehdit hyödyntää toukokuun etuhinnat – Ilmoittaudu AKL Tech Dayhin nyt!

AKL Tech Day on autoalan uusi osaajatapahtuma Jyväskylän Paviljongissa 27.9.2022, jossa alan haasteet käännetään uusiksi mahdollisuuksiksi! Päivän teema on kestävästi tulevaisuuteen, jonka alla jälkimarkkinointia tarkastellaan energiatehokkuuden, kestävän kehityksen, kilpailukyvyn ja koulutuksen näkökulmista. Tapahtuma tuo Jyväskylään supermielenkiintoiset esiintyjät ja alansa huippuammattilaiset. Ohjelma tarjoaa käytännönläheisiä hands-on-työpajoja ja työnäytöksiä mm. sähköautojen akkujen korjaamisesta, ADAS-järjestelmästä ja koriteknologiasta, case-esittelyjä yritys-oppilaitos-yhteistyöstä […]

Jarmo Pääkkönen & Jouko Sohlberg: Asiakastyytyväisyys ja korjaamon kannattavuus kulkevat käsikädessä

Miten korjaamon kannattavuuden mittaaminen saadaan osaksi päivittäistä toimintaa ja tekemistä? AKL Tech Dayssä aiheeseen paneutuvat J. Rinta-Jouppi Oy:n paikallisjohtaja Jarmo Pääkkönen sekä korjaamon kannattavuudesta DuPont-työkalun laatinut AKL:n tekninen johtaja Jouko Sohlberg. J. Rinta-Jouppi Ala-Tikkurilan pisteessä toteutetussa AKL 2019 -kehityshankkeessa keskeiset asiat olivat toimipisteen jälkimarkkinoinnin kehittäminen selkeiden mittareiden, kuten työtyytyväisyys, asiakastyytyväisyys ja kannattavuus kautta. – Korjaamon […]

Riku Kangastie: Edistykselliset ADAS-järjestelmät – missä mennään nyt?

Kuljettajaa avustavat kehittyneet ADAS-järjestelmät ovat yleistyneet ja niiden vaikutus korjaamotoimintaan on jokapäiväistä. AKL Tech Dayssä tietoiskun aiheesta tarjoaa Koulutuspalvelu Vauriossa kouluttajana toimiva Riku Kangastie. Kangastie on erikoistunut vauriokorjaamoiden korjausprosessien kehitysprojektien valmennuksiin ja tekniikkakoulutuksiin. – ADAS-järjestelmän (Advanced Driver Assistance System) tehtävä on avustaa kuljettajaa auton turvallisuuteen ja mukavuuteen liittyvillä toiminnoilla. Vauriokorjauksessa ADAS-järjestelmiin törmää jatkuvasti, Kangastie toteaa. […]

Tero Leponiemi: ”Olennaista on hahmottaa, miltä asiat näyttävät ja tuntuvat asiakkaan näkökulmasta.”

Miten liikkumisen muutosta ja mahdollisuuksia tulisi lähestyä kuluttajan näkökulmasta? Kuinka rakennamme asiakaskokemusta niin, että kehittyvä palvelukenttä näyttäytyy kuluttajalle mahdollisimman yksinkertaisena ja toimivana? AKL Tech Dayssä LAB-ammattikorkeakoulun osaamispäällikkö Tero Leponiemi lähestyy liikkumisen muutosta ja mahdollisuuksia kuluttajan näkökulmasta. Puheenvuorossaan hän tuo esille palvelumuotoilun tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen liittyvän osaamisen ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä. – Palvelumuotoilu on nyt niin sanotusti […]

Frans Malmari: Sähköajoneuvojen akkujen korjaaminen vaati erikoisosaamista

Liikenteessä oleva sähkö- ja hybridiajoneuvokanta kasvaa vauhdilla. Sähköajoneuvojen ikääntyessä myös niiden akut ikääntyvät ja korjaustarve kasvaa. Diagno Finland Oy:n operatiivinen johtaja Frans Malmari vetää AKL Tech Day -tapahtumassa työpajan, jossa hän esittelee sähköajoneuvojen akkujen korjaustarvetta, korjattavuutta sekä korjauksiin liittyviä haasteita jälkimarkkinoilla. Akkujen korjaaminen tulee olemaan iso kysymys tulevina vuosina. Uusi akku maksaa esimerkiksi 15 000 euroa, […]

Kati Lundgren: Autoala mukana ratkomassa tulevaisuuden kestävyyshaasteita

Miten kestävä kehitys vaikuttaa autoalaan? Millä tavalla ala voi ottaa aktiivisen roolin kestävyyshaasteiden ratkaisijana? AKL Tech Dayssä aiheeseen pureutuu ympäristövastuullisuuden ja kestävän kehityksen asiantuntija Kati Lundgren. Lundgren on toiminut pitkään ammatillisen koulutuksen vastuullisuuskysymysten parissa kouluttajana ja kehittäjänä. Nykyisin hän työskentelee Savon koulutuskuntayhtymässä asiantuntijana. – Olen työurani aikana saanut olla mukana edistämässä kestäviä ja ympäristövastuullisia toimintatapoja eri […]

Jouko Hakkarainen: Toimiva oppilaitosyhteistyö syntyy suurella sydämellä

Millaisia hyötyjä yritys-oppilaitosyhteistyö tarjoaa alan opiskelijoille ja yrittäjille? Miten yhteistyö saadaan toimimaan ja mitä se vaatii alan opettajilta tai yhteyshenkilöiltä? Entä millaisena autoalan tulevaisuus näyttäytyy oppilaitosyhteistyön näkökulmasta? Muun muassa näihin teemoihin AKL Tech Day -tapahtumassa paneutuu korikorjaamon ja LänsiAuto Servicen kehittämispäällikkö Jouko Hakkarainen. Hän on tehnyt oppilaitosyhteistyötä aktiivisesti jo yli 20 vuoden ajan ja vaikuttaa […]

Hanna Kalenoja: Liikenteen käyttövoimamurros ja sähköistyvä autokanta

Liikenteen käyttövoimamurros etenee autokannassa nyt erityisesti sähköistymisenä. Muutokset ovat nopeimpia kaupunkiseuduilla, mutta valtakunnallisesti käyttövoimamurros näkyy jo nyt koko autokannassa. AKL Tech Dayssä liikenteen käyttövoimamurrokseen paneutuu Autoalan Tiedotuskeskuksen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja. Hänellä on pitkä tutkimus- ja kehitysura liikenteen kysyntäennusteiden parissa, ja Kalenoja on keskittynyt ratkomaan erityisesti autokantaennusteisiin ja liikkumistottumuksiin liittyviä kysymyksiä. – Liikenteen käyttövoimamurros etenee nyt […]